28 Sep 2016

Matching Manicures Sunday: Honour nails you love


Tokom ove godine smo u okviru Usklađenih manikira pratile tridesetjednodnevni izazov (31 day challenge) i ova nedelja je rezervisana za poslednju temu - Honour nails you love. Podrazumeva da odaberemo jedan od manikira urađenih tokom izazova i rekreiramo ga. Odlučila sam se za jednostavni manikir koji je uradila Anamarija sa bloga Mean Green Queen.

During this year we have followed 31 day challenge for the matching manicures and this week is reserved for the last topic - honour nails you love. It means we have to choose one of the manicures done during the challenge and recreate it. I have chosen a mani done by Anamarija from Mean Green Queen blog. 

23 Sep 2016

Matching Manicures Sunday: Inspired by a Tutorial


Iako se već približava nova nedelja sa novim zadatkom, uspevam da se pridružim aktuelnoj temi. Ovoga puta imamo nezahtevan zadatak s obzirom da inspiraciju tražimo među postojećim tutorijalima.

The new Sunday with new task is coming but I manage to join the current topic. This time we have a non-demanding task since we are searching for the inspiration among nail art tutorials.

12 Sep 2016

Matching Manicures Sunday: Inspired by Supernatural


Tokom leta smo napravile pauzu sa izradom usklađenih manikira ali se sada vraćamo nedeljnim zadacima i to sa temom natpirodnih pojava. Natprirodne pojave me ne privlače, više volim da se držim nauke i činjenica. Iz tog razloga trebalo mi je dosta vremena da smislim današnji manikir.

We made a pause with matching manicures during summer but now we're back to Sunday tasks with supernatural theme. Supernatural things have never attracted me, I prefer sticking to science and facts. That's the reason it took me a lot of time to think up today's manicure. 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...